Gezondheid

De laatste jaren staat gezondheid voortdurend op politieke agenda. Nederland vergrijst en wij hebben steeds vaker zorg nodig. In de hierboven genoemde onderwerpen krijgt u voorbeelden van beschermingsmogelijkheden van bescherming van gezondheid.

Ziektekosten
Iedere (legale) inwoner van Nederland heeft recht op de verstrekking van de basiszorgverzekering. Ruwweg is deze gelijk te stellen aan de inhoud van het voormalige ziekenfonds: artsen, specialisten, medicijnen en ziekenhuiskosten vallen daaronder, geen tandartskosten. Via aanvullende verzekeringen kan men ontbrekende zorg verzekeren. Als u zich voor een basispolis meldt bij een zorgverzekeraar, dan moet hij u daarvoor altijd accepteren, ongeacht de gezondheid. Voor aanvullende verzekeringen mogen wel vragen worden gesteld net als voor de tandartsverzekeringen. Er zijn twee soorten zorgpolissen: natura en restitutie die qua prijs en uitkering behoorlijk kunnen verschillen. Neem met ons contact op om een wensenlijstje in te vullen. Wij zullen dan samen met u de beste oplossing zoeken tussen de meer dan 10 zorgverzekeraars waarmee wij zaken doen.

Arbeidsongeschiktheid
Ongeacht de kosten van het herstel van de gezondheid, die onder rubriek gezondheid, ziektekosten is besproken, heeft men meestal ook nog last van verlies van inkomen. Als u ziek bent kunt u niet (volledig) werken. Als u zich tevoren realiseert dat uw inkomen wijzigt na een ziekte zet dan samen met ons een plan op of u dan in de financiële problemen komt of niet. Werknemers worden gedurende de eerste twee jaar doorbetaald door de werkgever (wulbz) en houden daarna recht op de WIA/WGA. Vooral bij die laatste moet u weten dat de overheid alleen maar een hoog (80% van het inkomen, met maximum) verstrekt als u blijvend volledig arbeidsongeschikt bent. Als u werknemer bent moet u checken of er bovenwettelijke uitkeringen zijn verzekerd via uw werk. De particuliere verzekeringsoplossing ligt bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Men verzekert dan een bepaald inkomen indien met het beroep wat men nu uitoefent, niet meer kan doen wegens medische problemen. In overleg met ons worden de hoogte van de uitkering en duur vastgesteld om financiële problemen te voorkomen. Een bijzondere vorm van arbeidsongeschiktheid wordt gecreëerd door de invaliditeitskapitaalverzekering: die dekt een kapitaal bij overlijden en invaliditeit veroorzaakt door ziekte of ongeval. Zie verder bij buitenland onder invaliditeit.

Ongevallen
De eenvoudigste en goedkoopste verzekering om u te beschermen tegen invaliditeit is de ongevallenpolis. Indien met door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt, volgt een afgesproken, belastingvrije uitkering. Heel veel mensen die auto rijden hebben een ongevallenpolis voor inzittenden en ook werkgevers sluiten collectieve ongevallenverzekeringen af voor personeel. De gezinsongevallenpolis is ook een veelgevraagd product. Om overlap te voorkomen, raden wij u aan om eerst ons te vragen of een ongevallenpolis zinvol is.

Uitvaart & Overlijden
Het is geen doemdenken om te menen dat gezondheid en overlijden met elkaar te maken kunnen hebben. Juist in dit kader is het goed om te weten, dat het moeilijk maar niet onmogelijk is om levensverzekeringen af te sluiten voor mensen met ernstige ziektes. Het kan meestal alleen tegen forse premies. Uitzondering op dit laatste is een uitvaartpolis van één van onze maatschappijen. Als men daar ouder is dan 50 én de inkooppolis aanvraagt voor uitvaart, worden geen gezondheidsvragen gesteld. Logisch is dan wel dat de uitkering binnen 1 jaar na afsluiten niet meer bedraagt dan de betaalde koopsom, maar daarna is er volledige dekking voor het aangevraagde pakket van begrafenis of crematie.

Medische blunders
Heeft u zich wel eens afgevraagd wat u zou doen als u door een medicus verkeerd behandeld wordt? Als de dokter (die ook een mens is) vergissingen maakt? In de praktijk heeft u dan een verschrikkelijke lange weg te gaan. Behalve een eventuele klacht voor een tuchtrechter, moet u ook procedures voeren tegen de arts, diens verzekeraar of diens werkgever (voor zover van toepassing), het ziekenhuis. Los van de pijn én ergernis die u doormaakt moet u ook over een goed gevulde portemonnee beschikken om alle gerechtskosten te betalen of voor te schieten. Als u dat niet wilt riskeren, moet u even kijken onder wonen/verhuizen en wel de rechtsbijstandverzekering.