Brandverzekeringen

Deze sluit men af als er bezit beschermd moet worden. Dat kan een huis zijn, huisraad, kostbaarheden of schilderijen, maar ook een tweede huis buiten Nederland. Hoewel ze brandverzekeringen worden genoemd is er meestal veel meer mogelijk om te dekken: diefstal, storm, inbraak, blikseminslag en waterschade etc. Ze heten dan uitgebreide brandverzekeringen of soms zelfs all-risks dekkingen.

Bij deze laatste zijn alle van buiten komende onheilen gedekt. In grote steden zijn er wel vaak eigen risico”s van toepassing bij diefstal (bij huisraadpolis). Daar tegenover staat dat in die steden vaak preventiekorting op de premie wordt gegeven als u veilig woont.