Pensioen

Deze moeilijke materie is niet in een klein verhaal uit te leggen. Essentieel is dat er voor de regelingen die bedoeld zijn om oudedagsuitkeringen en overlijdensuitkeringen (partnerpensioen) in samenwerking tussen werknemer en werkgever te regelen, alleen de officiele naam pensioen kan worden gebruikt. Alle verzekeringen in de privesfeer mogen niet zo heten. Voor die laatste is de officiële naam lijfrenteverzekeringen.

Voor een pensioen is een reglement nodig om aan te geven wat de werkgever nu precies voor regeling toezegt aan de werknemer. Ook op de diverse soorten pensioenen in relatie tot het inkomen of diensttijd (middelloon, eindloon of beschikbare premies) gaan we niet verder in.