Dienstverlening

Oftewel: Informatie over onze dienstverlening.

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de tot totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Wie zijn wij?
Wij zijn Mr. J.M. de Vries Assurantiën uit Utrecht, een sedert 1985 actieve verzekeringstussenpersoon.
Ons adres is Johannes de Bekastraat 71 te Utrecht.

Bereikbaarheid
Via onze website: www.devriesassurantien.nl
Tijdens kantoortijden: 030-2732485
Buiten kantoortijden: kunt u via de telefoonbeantwoorder instructies vernemen over hoe te handelen bij dringende zaken.
Per telefax: 030-2720101
Per e-mail: email@devriesassurantien.nl

Registratie AFM/KvK
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12005286.
en bij de Kamer van Koophandel : 30076994
Aard van dienstverlening
Wij kunnen onze cliënten behulpzaam zijn op een breed terrein van financiële diensten. Tot de advies gebieden van ons kantoor behoren:

  • Hypotheek advisering
  • Particuliere schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Praktijk adviezen
  • Spaar producten
  • Producten in de werkgevers-werknemers sfeer

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat dan kenbaar wilt maken. U kunt dit telefonisch of schriftelijk doen ter attentie van de directie. U ontvangt binnen 48 uur een reactie.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij een onafhankelijk klachten college. Cliënten kunnen hier hun klacht voorleggen die dan door het Klachteninstituut wordt onderzocht.
Het adres van het Instituut is: (kijk ook op www.kifid.nl)
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Tel. 0900-fklacht ofwel 0900-3552248
e-mail: info@kifid.nl
Aan het indienen van een klacht zijn voor de consument geen kosten verbonden.

Adviesvrijheid
Ons kantoor heeft geen enkele financiële binding en juridische binding met verzekeringsmaatschappijen, banken of andere financiële instellingen. Wij vinden dit een belangrijke voorwaarde om u een objectief advies te kunnen geven.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Nederland telt honderden verzekeringsmaatschappijen. Om het overzicht te bewaren heroriënteren wij ons regelmatig op instellingen die naar ons oordeel een goede prijs/prestatieverhouding hebben.Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning
Indien u een verzekering afsluit ontvangen wij bijna altijd van de maatschappij een vergoeding voor de door ons gemaakte kosten. Bij schadeverzekeringen zit dat in de verschuldigde premie. In bijna alle gevallen is dit toereikend voor de kosten die wij maken. Als u bij ons een (moeilijke) levensverzekering afsluit, zoals een lijfrente, een pensioen, een uitvaartverzekering e.d., dan moeten wij u tevoren vertellen wat onze verdiensten zijn. Maak er ons s.v.p. op attent als we dit onverhoopt niet doen! Ook bij hypotheekbemiddeling hoort u tevoren wat wij voor vergoedingen krijgen en wat wij eventueel nog van u willen hebben. Als wij een rekening gaan sturen voor onze service, dan weet u dat van tevoren.

Salarisbeleid
De overheid verplicht ons ook om openheid te geven over de wijze waarop wij onze medewerkers belonen, om te voorkomen dat zij het financieel erg leuk zouden vinden om verzekeringen te verkopen, omdat dat financieel interessant voor hen zou kunnen zijn. Salaris van ons personeel heeft als enige bouwstenen functie in ons bedrijf, leeftijd,ervaring, vooropleiding en relevante vakdiploma’s. Freelancers of waarnemende collega’s worden alleen maar betaald op grond van het overeengekomen uurtarief. Als men cliënten bezoekt, wordt het fiscale maximum voor reiskostenvergoeding betaald.

Mr. J.M. de Vries Assurantiën
Johannes de Bekastraat 71
3514 VL UTRECHT